По река Искър. Селфи на брега на Дунав и хайде обратно.

Бях спал на 27-8 километра от брега на Дунава. А когато стигнах моста над река Искър до село Староселци, съжалих, че не бях стигнал до тук за да нощувам. Красива река, прекрасни поляни. Пътя Кнежа

Леко западно-гранично велосипедиране

По време на последното катерена на Лакатник с Алекс, срещнах приятели от Пещерният ми клуб и изненадващо получих покана за вело разходка в района на западната граница. На сутринта на срещата се събрахме 9 човека