С дъх на смола

От 2 до 8 юли се проведе лагер „С дъх на смола“ за деца от 12 до 16 годишна възраст. Отново играхме, карахме колела, плавахме с канута и дори със сал, преодолявахме въжената градина и

С дъх на инструктори

Преди започването на детските лагери, инструктори от Мечти и Отбори, Байкария и Реверсо се събрахме на общ лагер за запознаване, сработване и общи игри. Макар да изпуснах първият ден, бързо се включих, а и успях

С дъх на смола (14-20.08)

Лагер с деца от 9 до 12 години в местността Чатъма. Карахме колела, плавахме с каяци и почистихме района, като последен лагер за годината.

С дъх на смола (10-16.07)

В периода 10-17 юли взех участие като инструктор на детският лагер на Байкария „С Дъх на смола“. 6 дни играхме и приключенствахме в център Чатъма на яз. Голям Беглик. Играхме на „Ха-Са-Я“, ориентирахме се, петобойствахме,