С дъх на инструктори

Posted Leave a commentPosted in Байкария, Мечти и Отбори България, Реверсо

Преди започването на детските лагери, инструктори от Мечти и Отбори, Байкария и Реверсо се събрахме на общ лагер за запознаване, сработване и общи игри. Макар да изпуснах първият ден, бързо се включих, а и успях да направя много снимки, повечето портретни на участниците колеги.