.: ГИС проекти :.

Визуализация на българската емиграция исках да направя от години, много преди даже да започна файла с компактната диаспора – aka. българските малцинствени групи в страните

При нанасянето в ГИС на морфографските обекти, за бъдещо ползване нанесох като допълнителни данни и съответните физикогеографски (природногеографски) зони и области, както и подрайони на

Използвай картата, като част от веломаршрутизатор за да планираш маршрут през града. Независимо дали на Столична община или на организации като Велоеволюция, картите представящи велотрасетата

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох,

В Закона за туризма от 2013 е вкарана идеята и концепцията за туристическото райониране. Такова е разработено през 2014-15. Целта на такова райониране е цитирам:

Като част от визуализацията на лентовата маркировка на маршрутите за туризъм в българските планини за GIS и GPS приложения, приключих с маршрутите в една от

След интернет картата с данни и статистика на пещерните райони в България сега опитах да снема и самото разпространение на карста на територията на България.

Когато комбинираш Google Earth с топографски военни карти в мащаб 1:50 000, можеш да разчиташ, че крайният продукт е достатъчно точен. Затова и използвах този

При отразяването на елементите по тези карти са ползвани римските пътеводители и данни за съществуване на дадено селище по време на Римският период. И ако

9/9