. : GIS : .

Визуализация на българската емиграция исках да направя от години, много преди даже да започна файла с компактната диаспора – aka. българските малцинствени групи в страните признали етноса. Но търсенето на информация се оказа доста по сложно и трудно, а файла на няколко пъти се чупи и губи информация. Въпреки спънките

Корине е Европейската програма за земно покритие в ГИС. Разделени на 5 отдела – 1.x.x Антропогенни обекти, 2.x.x Земеделски земи, 3.x.x Гори и полуестествени площи, 4.x.x Влажни зони и 5.x.x Водни обекти с 44 подотдела, и обхващат цялата територия на Европа до Украйна, Беларус и Руската федерация, като отсъстват само

При нанасянето в ГИС на морфографските обекти, за бъдещо ползване нанесох като допълнителни данни и съответните физикогеографски (природногеографски) зони и области, както и подрайони на България . Уж за улеснение, но ползвайки две различни системи за зониране – най-популярната на Иванов от 1968 и тази на Пенин от 2007 стана

Използвай картата, като част от веломаршрутизатор за да планираш маршрут през града. Независимо дали на Столична община или на организации като Велоеволюция, картите представящи велотрасетата в град София, показват „изградените“ трасета като велоалеи, независимо как и къде са изградени. Но като активен колоездач, чета и се интересувам значително по темата

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив. Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям

В Закона за туризма от 2013 е вкарана идеята и концепцията за туристическото райониране. Такова е разработено през 2014-15. Целта на такова райониране е цитирам: „България да се рекламира не само като хомогенно цяло, а и като „букет” от туристически райони със свои специфични „физиономии” характерни ресурси и възможности за

Като част от визуализацията на лентовата маркировка на маршрутите за туризъм в българските планини за GIS и GPS приложения, приключих с маршрутите в една от най-интересните и трудни планини – Пирин. Тук можете да видите 24-те маркирани маршрута, засега само като цвят и посока, но скоро ще добавим и повече

След интернет картата с данни и статистика на пещерните райони в България сега опитах да снема и самото разпространение на карста на територията на България. За целта използвах най-популярната и достъпна карта – тази на Попов от 70-80-те години на миналият век с мащаб 1:500 000. Затова и картата макар

Когато комбинираш Google Earth с топографски военни карти в мащаб 1:50 000, можеш да разчиташ, че крайният продукт е достатъчно точен. Затова и използвах този метод с проверяване чрез видимата част на кльона в Google Earth да снема в GIS шейп файл държавната граница на Република България. Файла е изграден

При отразяването на елементите по тези карти са ползвани римските пътеводители и данни за съществуване на дадено селище по време на Римският период. И ако местоположението на градовете и станциите може да бъде индентифицирано по руините, то за съжаление пътищата са нанесени чисто хипотетично. На картата можете да намерите градовете,

10/10