. : Various statistics : .

Разделянето на две части на България би трябвало да е лесна и елементарна задача – за север – юг си имаме Стара планина, за изток – запад – Ятовата граница. Така ли е и с населението на страната? Ако разделим населението на страната – 7 364 570 човека, според преброяване

Работейки по етносите в България, реших да направя нова карта за да представ къде и колко роми живеят в страната. Интересно ми беше защо 5% от населението е такъв „проблем“ за останалите 95% и избрах heat map с детайлност до ниво населено място. Така се визуализират потоците и концентрациите на

При нанасянето в ГИС на морфографските обекти, за бъдещо ползване нанесох като допълнителни данни и съответните физикогеографски (природногеографски) зони и области, както и подрайони на България . Уж за улеснение, но ползвайки две различни системи за зониране – най-популярната на Иванов от 1968 и тази на Пенин от 2007 стана

Темата за разпространението на българският етнос и диаспора отново е на дневен ред. Българо-мохамеданите (помаците) са непозната и объркана материя за редовия гражданин на страната, независимо от неговия етнос. Макар, често да се определят от тях самите и другите като отделен етнос, характерно за тях е славянският/български генотип, български като

Ъпдейт 29 ноември 2017 Към края на 2017 списъка с държави предлагащи безвизово посещение за българи се разшири, като страните вече са 111. Откакто България е член на Европейският съюз, визовите изисквания към българите стават все по-облекчени със всяка година. Затова и след картата на безопасният свят, в поредицата Световен

Като първа част от тема която отдавна ме вълнува – а именно Българската диаспора (в частност българския етнос), въведох на ниво общини броя българи в държавите, където българският етнос е признат за официална част от нацията. Това са държави, където българите населяват от векове или поне последните 200-300 години и

Наскоро видях подобна карта създадена от полски ентусиаст, като мен и бях въодушевен да направя подобна карта и на български, защото видях колко разлики има в различните езици. А като един от основополагащите за кирилицата, българският е най-удачен да представлява славянският кирилизиран свят. Също така показва и влизането по различен

От таз годишните избори, реших да се фокусирам само върху I-ви тур на Президентските избори, поради интересните данни и вариациите в различните избирателни райони. Какво ще стане на II-ри тур на изборите за президент 2016, вече не ме интересува, аз лично не виждам разлика между двамата кандидати. А за обърканите

С наближаването на изборите, отново извадих файловете с административните единици за да ги приготвя за новите данни. И използвайки скрипта на Mapbox комбинирах файловете за области и общини, така че, да се показват данните за население при различно увеличение. използвайте + – или двоен клик за приближаване или отдалечаване и

Доста често се качвам на Витоша, покрай София Грин Тур и прекарвам поне 10 минути на Борова скала гледайки Софийското поле и Стара планина отвъд. И често си мисля, колко голям е града и скоро ще запълни цялото поле. Затова и след поредното качване реших да проверя в цифри всъщност,

Няма по-емблематична снимка свързана с морето от снимката на морски фар. Крайбрежието на Британия и Ирландия, Източния бряг на Северна Америка са често снимани с фар за фон или основен акцент. Но какво знаем за фаровете по 350 км крайбрежие, което имаме. Фарове има – цели 22, те са част

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив. Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям

12/20