.: Векторни карти :.

Последните два месеца големите ми проекти влязоха в задънена улица. Затова и реших да ги оставя настрана и да направя нещо малко, но също така

Работейки по новата Туристическа карта, видях че е време за промени и по тази Географска карта на България. Промените засягат най-много пътната мрежа и административното

Когато открих екселски файл с координатите на всички станции в Антарктика, докато търсех повече информация за Българската такава, веднага си казах – Това ще стане

3/3