. : Какво работя : .

Харесвам и ползвам Fusion Tables от много години и тъкмо започнах поредният си проект в платформата и получих имейл, че през Август 2019 API-то свързано с данните ще спре да комуникира, а на 3-ти Декември цялата платформа минава офлайн. Целият устрем спря, а кратка справка показа, че освен този проект

Разделянето на две части на България би трябвало да е лесна и елементарна задача – за север – юг си имаме Стара планина, за изток – запад – Ятовата граница. Така ли е и с населението на страната? Ако разделим населението на страната – 7 364 570 човека, според преброяване

Въвеждайки велосипедни маршрути в OpenStreetMaps, забелязах, че доста нарядко по междуселските и общински пътища съществуват и релации за автобусните линии на градския и общински транспорт. И тъй като транспортната карта на OSM не ми даваше необходимата информация, реших да направя една. Първоначалната идея бе да използвам основата и кода на

Работейки по етносите в България, реших да направя нова карта за да представ къде и колко роми живеят в страната. Интересно ми беше защо 5% от населението е такъв „проблем“ за останалите 95% и избрах heat map с детайлност до ниво населено място. Така се визуализират потоците и концентрациите на

Визуализация на българската емиграция исках да направя от години, много преди даже да започна файла с компактната диаспора – aka. българските малцинствени групи в страните признали етноса. Но търсенето на информация се оказа доста по сложно и трудно, а файла на няколко пъти се чупи и губи информация. Въпреки спънките

Последните два месеца големите ми проекти влязоха в задънена улица. Затова и реших да ги оставя настрана и да направя нещо малко, но също така важно. От различни запитвания напоследък видях, че има интерес към височинното деление на България за различни интернет проекти. Затова и генерирах цветово деление в малък

Корине е Европейската програма за земно покритие в ГИС. Разделени на 5 отдела – 1.x.x Антропогенни обекти, 2.x.x Земеделски земи, 3.x.x Гори и полуестествени площи, 4.x.x Влажни зони и 5.x.x Водни обекти с 44 подотдела, и обхващат цялата територия на Европа до Украйна, Беларус и Руската федерация, като отсъстват само

При нанасянето в ГИС на морфографските обекти, за бъдещо ползване нанесох като допълнителни данни и съответните физикогеографски (природногеографски) зони и области, както и подрайони на България . Уж за улеснение, но ползвайки две различни системи за зониране – най-популярната на Иванов от 1968 и тази на Пенин от 2007 стана

Като част от историческата поредица карти в портфолиото ми, след GIS файла на старите български граници е готов и geojson файл с имeната на 1600 населени места, така както са се наричали в периода от 1912 до началото на 30-те. От освобождението до сега е имало няколко периода на преименоване

Темата за разпространението на българският етнос и диаспора отново е на дневен ред. Българо-мохамеданите (помаците) са непозната и объркана материя за редовия гражданин на страната, независимо от неговия етнос. Макар, често да се определят от тях самите и другите като отделен етнос, характерно за тях е славянският/български генотип, български като

Ъпдейт 29 ноември 2017 Към края на 2017 списъка с държави предлагащи безвизово посещение за българи се разшири, като страните вече са 111. Откакто България е член на Европейският съюз, визовите изисквания към българите стават все по-облекчени със всяка година. Затова и след картата на безопасният свят, в поредицата Световен

Като първа част от тема която отдавна ме вълнува – а именно Българската диаспора (в частност българския етнос), въведох на ниво общини броя българи в държавите, където българският етнос е признат за официална част от нацията. Това са държави, където българите населяват от векове или поне последните 200-300 години и

12/48