Предложения за нови карти

  • Hot
  • Top
  • New
0
vote
completed

Уеб картна основа начало 20 век

Основа/бекграунд за пътни и административни карти с имената на населените места от края на 19 – началото на 20 век за OpenStreet и Google API карти, а най-вероятно и за MWS слой за ArcGIS… Добро допълнение към GIS и векторните карти на гRead More →

0
vote

You have ... votes left in this category for this week!

Средновековни български градове и крепости

Google Мaps/Векторна карта с местоположението и имената на средновековните български градове и по известните крепости. Ще визуализира главните административни и културни центрове, както и системата за защита за да могат по лесно да се определят гранRead More →