Застрашени територии в България

Posted on Posted in Print maps

В последно време за българската природа се говори само колко е наранена и по какъв начин се унищожава… По данни публикувани в bgblacklist.blogspot.com нанесох тези данни. И вероятно има още какво да се добави…
Но от друга страна можем да погледнем и по-положително на българската природа. Защото въпреки безучастието на институциите и безумствата на “туристическите” инвеститори все още има какво да се види и с какво да се гордеем…

I would also like to hear your opinion