Граници на Република България

Posted on Posted in GIS

Когато комбинираш Google Earth с топографски военни карти в мащаб 1:50 000, можеш да разчиташ, че крайният продукт е достатъчно точен. Затова и използвах този метод с проверяване чрез видимата част на кльона в Google Earth да снема в GIS шейп файл държавната граница на Република България. Файла е изграден от 6 отделни линии за всяка от границите:
България – Румъния (сухоземна) – изградена от 270 точки; България – Румъния (р. Дунав) – 807 точки; България – Република Сърбия – 2010 точки; България – Македония – 1028 точки; България – Гърция – 2677 точки и България – Турция – 1241 точки.

Така на всяка от тях може да се задава различна характеристика и статистика. Във файла не е включено Черноморското крайбрежие за което вече има наличен доста детайлен шейп. Проблемен участък се оказа границата ни по река Дунав, тъй като заради теченията и наносите на всеки няколко години се ревизира и променя.

Може да свалите шейп файла от тук

I would also like to hear your opinion