Разпространение на карста в България

Posted on Posted in GIS

След интернет картата с данни и статистика на пещерните райони в България сега опитах да снема и самото разпространение на карста на територията на България. За целта използвах най-популярната и достъпна карта – тази на Попов от 70-80-те години на миналият век с мащаб 1:500 000. Затова и картата макар и пусната в обращение за сваляне е само изходен пункт за по нататъшни проучвания и разработки.

I would also like to hear your opinion