Маркировка в Пирин планина

Маркировка на маршрутите в Пирин планина

Posted on Posted in GIS

Като част от визуализацията на лентовата туристическа маркировка на маршрутите в българските планини за GIS и GPS приложения, приключих с маршрутите в една от най-интересните и трудни планини – Пирин. Тук можете да видите 24-те маркирани маршрута, засега само като цвят и посока, но скоро ще добавим и повече данни за самите маршрути – дължина, кратко описание и профил на изкачването.

I would also like to hear your opinion