Резултати Референдум 2015

Резултати Референдум 2015 по общини

Posted on Posted in Various statistics

Визуализирани резултатите от проведеният Референдум 2015 за електронното гласуване. Във всички общини мнозинството гласове са за въвеждането му – между 40 и 76%.
tef_da

Гласували с Да. Над 70% са големите градове София, Варна, Пловдив.

tef_ne

Най-висок процент гласували с Не е Община Челопеч.
ref_da-ne

 Интересна е графиката за съотношението между Да и Не гласувалите – т.е. къде са по-малки или по-големи разликите в процентите за и против.

ref_chart

ref_chart2

I would also like to hear your opinion