Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Posted on Posted in GIS, Various statistics

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив.

Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям град* – т.е. с население над 200 хиляди, трябва да е разделен на райони. Такива градове в България са 4 – София, Пловдив, Варна и Бургас. В София районите са 24, в Пловдив са 6, във Варна – 5, а Бургас все още не е с обособени райони, а е с 6 Териториални дирекции обединяващи някои от кварталите и селата включени в града и за които се оказа няма никаква точна информация (площ, граници, население). Затова ѝ, въпреки че визуализирах и Бургас, то е само на догадки и предположения… Но трасирането на останалите градове е със сравнително висока точност и затова си позволих да добавя във файловете и графа Гъстота на населението, която да бъде изчислена на база Население и Калкулирана площ.

Често се шегувам с квартала в който живея – Люлин, че ако е отделен град ще е в топ 10 – явява се 8-ми по население по официална статистика – 123 000 (веднага след Плевен и преди Добрич) и най-вероятно неофициално може да спори с Бургас или Русе за 4-5 място. Втори и трети по големина градски райони са Софийският Младост със 109 и Варненският Приморски район със 108 хиляди жители. Всички останали райони са под 100 000 жители, като най-малки са в София Банкя 12 200, Западен район в Пловдив с 40 000, във Варна – Аспарухово с 28 000 и в Бургас евентуално Долно Езерово с 5000.

densityТова с Гъстотата на населението в градските райони, обаче е малко подвеждащо. Актуална и сравнително коректна може да се счита само калкулираната за изцяло градската среда. Не случайно райони като Панчаревски, Кремиковски, Витоша, Аспарухово и Освобождение са с под 1000 души на 1 км2, като Панчаревски район е най-добрият пример – над 400 км2 площ и 63 човека на 1 квадратен километър.  Тези райони включват в себе си като площ огромни горски и/или водни площи или обработваеми земи и биха били актуални при съпоставянето на ниво землище или община. В районите с над 70-80% жилищни площи на територията им, обаче калкулацията е съвсем актуална. И както се вижда, централните градски части и в четрите града са с над 10 000 човека на км2. Най-гъсто населени са Софийските райони Средец – 24 400, Възраждане с 16 700 и Красно село – 14 800. Варненския Одесос е 4-ти с 14 200 на квадрат, следван от Оборище с 14 000, Илинден – 10 900, Бургаският Зора с 10 800 и Пловдивският район Централен с 10 300… Няма защо да изброявам едно по-едно, вижте сами таблиците с данни от файловете:

София

Район Площ км2 Население Гъстота
Средец 3,02493424369 73 939 24443,17596460000
Възраждане 2,98766315368 49 906 16704,02499640000
Красно село 6,10839218650 90 495 14814,86408160000
Оборище 2,71480148177 37 929 13971,18730580000
Илинден 3,36228591828 36 847 10958,91333920000
Изгрев 4,18252056124 36 878 8817,17123922000
Триадица 9,23821897887 77 824 8424,13458460000
Подуене 10,64365650910 84 453 7934,58525534000
Красна поляна 9,69534127009 65 861 6793,05639330000
Младост 16,89436187740 108 972 6450,19923160000
Лозенец 9,28254069158 56 539 6090,89708072000
Люлин 21,15376928000 122 952 5812,29748574000
Слатина 13,64156634250 73 312 5374,16291937000
Район Студентски 8,99412386032 33 391 3712,53504161000
Надежда 20,62994209570 74 520 3612,22535935000
Искър 26,03205261340 70 202 2696,75238609000
Сердика 18,60782953580 46 958 2523,56138096000
Овча купел 41,61520640160 55 437 1332,13324632000
Връбница 42,38921418920 48 072 1134,06207026000
Витоша 123,00396532100 36 850 299,58383783700
Банкя 58,80777107790 12 258 208,44183983400
Нови Искър 219,11206926200 26 200 119,57351362800
Кремиковци 262,55495826700 23 599 89,88213422350
Панчарево 406,44611579600 26 000 63,96911912690

Пловдив

Район Площ км2 Население Гъстота
Централен 8,05222005037 82 804 10283,37520360000
Източен 6,79835501504 61 975 9116,17587827000
Тракия 11,50428091740 60 414 5251,43643777000
Южен 17,08110601140 81 971 4798,92812241000
Западен 23,01005577340 39 769 1728,33131704000
Северен 35,75757463750 55 691 1557,46021828000

Варна

Район Площ км2 Население Гъстота
Одесос 6,17040694046 87 697 14212,51480590000
Младост 13,41848429330 90 386 6735,93216822000
Владислав Варненчик 17,12234465880 49 261 2877,00084198000
Приморски 51,11958786470 107 820 2109,17193396000
Аспарухово 59,19126960940 27 873 470,89714723000

Бургас (площ и  население спрямо кадастъра на кварталите, но са чисто хипотетични)

Район Площ км2 Население Гъстота
Зора 2,60556415632 28 150 10803,80229050000
Долно езерово 1,51207179655 4 955 3276,96079730000
Изгрев 12,84877393630 33 004 2568,64975317000
Приморие 22,64583515060 42 605 1881,36139456000
Възраждане 40,52402101560 48 504 1196,91972278000
Освобождение 57,98123618910 35 818 617,75157540900

Можете да изтеглите новите файлове на районите на Варна и Бургас от тук:

varna plovdiv

*Определение за големината на градовете според броя на населението в ЗУТ. Те се класифицират в следните групи:
„много големи градове“ – с население над 200 хил. жители,
„големи градове“ – с население от 100 хил. до 200 хил. жители,
„средни градове“ – с население от 30 хил. до 100 хил. жители,
„малки градове“ – с население от 10 хил. до 30 хил. жители и
„много малки градове“ – с население под 10 хил. жители.

One thought on “Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

  1. Pingback: Cıvata

I would also like to hear your opinion