Тя, той, то… Или как се обръщаме към различните страни по света.

Posted on Posted in GIS, Interesting maps, Разна статистика

Наскоро видях подобна карта създадена от полски ентусиаст, като мен и бях въодушевен да направя подобна карта и на български, защото видях колко разлики има в различните езици. А като един от основополагащите за кирилицата, българският е най-удачен да представлява славянският кирилизиран свят. Също така показва и влизането по различен начин на имената на различните страни в езика ни.
Въпреки, че за думата „СТРАНА“ и съдържанието и се използва женският род, то самите имена на държавите не винаги следват един и същи принцип. Една огромна част от страните завършват с ИЯ в българският, което почти автоматично им дава женски род и прави картата на Европа в 98% един и същи цвят. А дали да казваме ТЯ – Великобритания, ТО – Обединеното кралство или да използваме ТЯ за Англия, Шотландия и Северна Ирландия и ТОЙ за Уелс зависи само от нас.
Това обаче не важи за страните в Азия и Африка, където мъжкият род е силно застъпен. Там много страни завършват на Н, М и Р (съответно АН, УН, АМ, УР, ИР и т.н.), и дори Китай е в тази категория, макар на почти всеки друг език да е в женски род. Но както казах, тази визуализация показва и как имената са навлезли в езика ни. Интересен е и примера с Конго – нормално е да е ТО, но съседната държава е Демократична Република Конго и думата „република“ дава женският род на името. В Южна Америка пък страните завършващи на АЙ са с мъжки род… Света на ТО също не е малък, или поне много малък – близо 10% от страните са там. Най често завършващи с О, И, У и т.н. Естествено часта с ТЕ е за държавните обединения и групите острови.

Все пак не съм експерт в областа на езика и граматиката, така че, ако смятате, че съм объркал нещо, споделете…

Ще ми е приятно да чуя и вашето мнение