ГИС на основните морфографски единици и зони в България

ГИС на основните морфографски единици и зони в България или по нормалну му казано – ГИС с имената и границите на основните географски обекти. За основа на ГИС файла се използва Географската карта, както и описанията на wikipedia.org. Границите са толкова максимално точни, колкото може да бъде граница по изохипс и описание – …“минава северно […]
Пещерна терминология и сленг

Започнах да събирам и описвам като речник различни термини, специфични думи и жаргон използвани от спелеолозите и пещерняците. Засега има близо 300 думи, но проекта е отворен за предложения от по-активни или „стари“ пещерняци. https://docs.google.com/document/d/1_e6Fr_gA9nT24Ji0F8B87PDbEr-nev4Radfv-6nVaQc/edit?usp=sharing
Детайлен ГИС на Пещерните райони

Въпреки, че още през 2011 прехвърлих картата на Попов като KML, тя е чисто пожелателна и с доста неясни граници. Затова и реших да направя детайлен файл за ГИС и Google Earth, за да може само по координати да се намери район и подрайон, особено в спорните зони. И колкото повече навлизам в тази материя, […]
Маркировка в Пирин планина

Туристическата маркировка в GIS и KML

Вкарване в GIS, с последващо конвертиране в KML и GPX файлове на маркираните туристически маршрути в планините на България. Така освен в печатните туристически и разни GPS карти, могат да се ползват и при обикновени Google maps, НПО проекти и презентации. Прогрес Завършени: Пирин, Витоша, Лозенска, Люлин, Плана В процес на работа: Рила, Централна Стара […]