Пещерна терминология и сленг

Posted on Posted in Съвместни проекти

Започнах да събирам и описвам като речник различни термини, специфични думи и жаргон използвани от спелеолозите и пещерняците. Засега има близо 300 думи, но проекта е отворен за предложения от по-активни или „стари“ пещерняци.

https://docs.google.com/document/d/1_e6Fr_gA9nT24Ji0F8B87PDbEr-nev4Radfv-6nVaQc/edit?usp=sharing