Маркировка в Пирин планина

Туристическата маркировка в GIS и KML

Posted on Posted in Туристически карти

Вкарване в GIS, с последващо конвертиране в KML и GPX файлове на маркираните туристически маршрути в планините на България. Така освен в печатните туристически и разни GPS карти, могат да се ползват и при обикновени Google maps, НПО проекти и презентации.


Прогрес

Завършени: Пирин, Витоша, Лозенска, Люлин, Плана
В процес на работа: Рила, Централна Стара планина, Същинска Средна гора, Сърнена Средна гора

Ще ми е приятно да чуя и вашето мнение