She, he, it … Or how we say in Bulgarian, names of different countries.

Posted on Leave a commentPosted in GIS, Interesting maps, Various statistics

I recently saw a similar map created by Polish enthusiast like me and I was excited to make such a map and on Bulgarian, because I saw how many differences there are in different languages. A as a one of the founding of the Cyrillic alphabet, the Bulgarian is most appropriate to represent Slavic cyrillic […]
Tourist Map of Bulgaria

Posted on Leave a commentPosted in Design, Interesting maps, Internet integration of maps, Tourist maps, Vector maps

On base of Geographical map of Bulgaria adding a bunch of new useful things and put together assembled this first version of the tourist map. The map is inspired by a classic of the General Management of Geodesy, Cartography and Cadastre 80s, namely “Bulgaria – Tourist map”. This map over the years has given me […]
Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Posted on 1 CommentPosted in GIS, Various statistics

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив. Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям град* – т.е. с население […]
Разпространение на карста в България

Posted on Leave a commentPosted in GIS

След интернет картата с данни и статистика на пещерните райони в България сега опитах да снема и самото разпространение на карста на територията на България. За целта използвах най-популярната и достъпна карта – тази на Попов от 70-80-те години на миналият век с мащаб 1:500 000. Затова и картата макар и пусната в обращение за сваляне […]