Cycling infrastructure and its development in Sofia

Posted on Leave a commentPosted in Collaborative projects, GIS, Interesting maps, Online maps

Use this map, as cycling route planer, to choose your route through city Whether the Sofia municipality or organizations like Veloevolution , maps depicting cycling routes in Sofia show “established” routes as bike lanes regardless of how and where they are built. But as an active cyclist, I read and interested considerably on the subject […]
Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Posted on 1 CommentPosted in GIS, Various statistics

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив. Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям град* – т.е. с население […]
Резултати Референдум 2015

Резултати Референдум 2015 по общини

Posted on Leave a commentPosted in Various statistics

Визуализирани резултатите от проведеният Референдум 2015 за електронното гласуване. Във всички общини мнозинството гласове са за въвеждането му – между 40 и 76%. Гласували с Да. Над 70% са големите градове София, Варна, Пловдив. Най-висок процент гласували с Не е Община Челопеч.  Интересна е графиката за съотношението между Да и Не гласувалите – т.е. къде […]