Cycling infrastructure and its development in Sofia

Posted on Leave a commentPosted in Collaborative projects, GIS, Interesting maps, Online maps

Use this map, as cycling route planer, to choose your route through city Whether the Sofia municipality or organizations like Veloevolution , maps depicting cycling routes in Sofia show “established” routes as bike lanes regardless of how and where they are built. But as an active cyclist, I read and interested considerably on the subject […]
Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Posted on 1 CommentPosted in GIS, Various statistics

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив. Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям град* – т.е. с население […]
Карта на Градският транспорт в София

Схема на Градският транспорт в София

Posted on Leave a commentPosted in Design, Interesting maps

Градският транспорт в София е сложна плетеница от маршрути и график на четири различни вида превозни средства – метро, автобуси, тролейбуси и трамваи. За да визуализираме тази плетеница и направя нещо полезно, създадох карт-схема на транспорта в столицата. За да е максимално полезна съм разделил автобусите на градски и крайградски и отбелязах най-важните транспортни възли. […]