Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Posted on 1 CommentPosted in GIS, Various statistics
Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих .....