Граници на Република България

0.00 лв.

Детайлен шейп файл на границите на Република България снети в мащаб 1:50 00
Съдържа 6 линии на които могат да се задават различни фунции и да се измерват отделно.

Описание

Шейп файла е снет от топографски карти в мащаб 1:50 000, проверено чрез видимата част на кльона в Google Earth сателитни снимки
Изграден е от 6 отделни линии за всяка от границите:
България – Румъния (сухоземна) – изградена от 270 точки; България – Румъния (р. Дунав) – 807 точки; България – Република Сърбия – 2010 точки; България – Македония – 1028 точки; България – Гърция – 2677 точки и България – Турция – 1241 точки. Във Файла не е включено Черноморското крайбрежие.
Архива съдържа dbf, prj, sbn, sbx и shp файлове

Author: Ogi Stoyanov

There are many reasons to travel. My trips are based on my experience as outdoor lover, Outward Bound instructor and volunteer in social projects and attempt to share it