Туристически дестинации

Чрез базата данни за културните и природни забележителности на България с която разполагам, покрай активностите с които се занимавам и сайтовете, които поддържам, мога да ви предложа пълноценно сътрудничество в изработката на рекламни материали. Така освен обектите в непосредствена близост, можем неколкократно да увеличим радиуса на възможностите за туризъм на вашите гости.
Като основни можем да посочим два вида материали за туристи.

  • Първият е туристическа карта в различни мащаби, съобразена с терена, възможностите за активности и забележителностите в района. Това е най-удачният вариант за самостоятелно пътуване и избор от клиентите ви. Те сами избират активностите и най-вече маршрута за деня или времето на престоя.
  • Друг вариант е брошура изброяваща забележителностите и активностите с които могат да се забавляват вашите клиенти, както и опциите за тяхното посещение. Това е оптимално, когато вие предлагате водач или инструктор.

Колкото повече възможности за използване на времето на вашите гости покажете, толкова по-популярна дестинация можете да бъдете. Избора на визия, съобразена с останалите рекламни или промо материали, които ползвате, ще даде уникалност на туристическите продукти…

Ако сте заинтересовани от съвместна работа, свържете се с мен, или разгледайте с кого досега съм работил.