Портфолио : Graphic design

Лога – дизайн и поправки

Карти на света на български

Физикогеографски зони и области

Туристическа карта България

Географска карта на България v.2

Kарти и пъзели за децата

Векторни карти на континентите

Изследователски станции в Антарктида

Географска карта на България на английски език

Географска карта на България

evolution!

On Board

Дизайн на стикери
12/12