Heat map на българското население и емиграция

Визуализация на българската емиграция исках да направя от години, много преди даже да започна файла с компактната диаспора – aka. българските малцинствени групи в страните признали етноса. Но търсенето на информация се оказа доста по

Корине GIS файлове за България

Корине е Европейската програма за земно покритие в ГИС. Разделени на 5 отдела – 1.x.x Антропогенни обекти, 2.x.x Земеделски земи, 3.x.x Гори и полуестествени площи, 4.x.x Влажни зони и 5.x.x Водни обекти с 44 подотдела,

Физикогеографски зони и области

При нанасянето в ГИС на морфографските обекти, за бъдещо ползване нанесох като допълнителни данни и съответните физикогеографски зони и области, както и подрайони. Уж за улеснение, но ползвайки две различни системи за зониране – най-популярната

Разпространение на Помашката култура в България

Темата за разпространението на българският етнос и диаспора отново е на дневен ред. Българо-мохамеданите (помаците) са непозната и объркана материя за редовия гражданин на страната, независимо от неговия етнос. Макар, често да се определят от

Визови изисквания към българите по света

Ъпдейт 29 ноември 2017 Към края на 2017 списъка с държави предлагащи безвизово посещение за българи се разшири, като страните вече са 111. Откакто България е член на Европейският съюз, визовите изисквания към българите стават

Карта на българския етнос

Като първа част от тема която отдавна ме вълнува – а именно Българската диаспора (в частност българския етнос), въведох на ниво общини броя българи в държавите, където българският етнос е признат за официална част от

Тя, той, то… Или как се обръщаме към различните страни по света.

Наскоро видях подобна карта създадена от полски ентусиаст, като мен и бях въодушевен да направя подобна карта и на български, защото видях колко разлики има в различните езици. А като един от основополагащите за кирилицата,