Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно

Tourist zoning of Bulgaria

In the Law on Tourism of 2013 was introduced the idea and concept of tourism zoning of Bulgaria. This was developed in 2014-15. The purpose of such zoning is I quote: “Bulgaria is advertised not

Маркировка на маршрутите в Пирин планина

Като част от визуализацията на лентовата туристическа маркировка на маршрутите в българските планини за GIS и GPS приложения, приключих с маршрутите в една от най-интересните и трудни планини – Пирин. Тук можете да видите 24-те