Имената на населените места в България в началото на 20 век

Като част от историческата поредица карти в портфолиото ми, след GIS файла на старите български граници е готов и geojson файл с имeната на 1600 населени места, така както са се наричали в периода от

Туристическа карта на България

На базата на Географската карта с добавянето на един куп нови полезни неща сглобих и този първи вариант на Туристическа карта на България. Картата е вдъхновена и инспирирана от една класика на Главно Управление по Геодезия,

Визуализация на кварталите в София

След като нанесох кварталите в София с цената на недвижимите имоти и направих GIS файл на районите, реших да комбинирам двата файла. Така създадох по-подробен и детайлен файл на софийските квартали, жилищни комплекси и вилни зони.

Интегриране на персонализирани Google maps във Facebook

Интересна и полезна карта, направих за сайта Велотуринг БГ за страницата във Facebook. Това е интерактивна карта, която със няколко слоя показва различните опции, които сайта предлага за вело туризъм. Добавена е към страницата с приложението

Софийските квартали и цената на недвижимите имоти

Една динамична карта даваща информация за средните цени на имотите на база квадратен метър. Отново са ползвани динамични таблици, като по този начин се избягва калкулирането на слоя след всяка промяна. А промените отново се

Градовете по света

Използването на таблици с данни, дава огромни възможности за построяването на карти и приложения. В този пример са дадени по-големите градове по света с информация за населението им. Т.е. чрез таблица са въведени над 600