Застрашени територии в България

В последно време за българската природа се говори само колко е наранена и по какъв начин се унищожава… По данни публикувани в bgblacklist.blogspot.com нанесох тези данни. И вероятно има още какво да се добави… Но

Around Hissarya

A long-awaited project is now a reality. Together with the Tourist information center in Hissarya town and club “Reloaded” is ready tourist map of Sredna gora mountain. In map are included except paths and roads