Map of the Bulgarian ethnicity

First portion of topic that has long excites me – namely Bulgarian diaspora typed at municipal level the number of Bulgarians in countries where Bulgarian ethnicity is recognized as an official part of the nation.

Urbanization in Sofia field

Quite often I go to Vitosha with Sofia Green Tour and spend at least 10 minutes of Borova skala watching Sofia field and the Balkan Mountains beyond. And often I think how big the city

Райони на големите градове и гъстота на населението в тях

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно