Tag Archives: квартали

Файлът с Районите на Столична община отдавна стои сам по темата и когато ме попитаха за GIS на районирането на останалите големи градове, се зачетох, намерих необходимата информация и след няколко часа работа, създадох достатъчно точни шейп файлове на Варна и Пловдив. Според Закона за териториалното устройство, всеки много голям

A dynamic map providing information about average property prices on a square meter. Again used dynamic tables, in this way avoiding calculation layer after each change. A change once again performed by corrections in a row of Fusion table. Map and the data can be used for determining the area

2/2