.: Стара София :.

Търсейки информация за стара София, попаднах на карта от 1940 г. представяща следосвобожденска София от края на 19 век и нейните забележителности. Опитах максимално точно

1/1