Tag Archives: Google Maps

Наскоро открих един интересен файл. Показва наличните карти в архива на Тексаският Университет в мащаби 1:250 000 и 1:1М на света използвани от американската армия през втората половина на 20 век. Изчертани през 50-те, не може да се каже, че са точни или коректни стрямо сега. Много пътища са променени,

В Закона за туризма от 2013 е вкарана идеята и концепцията за туристическото райониране. Такова е разработено през 2014-15. Целта на такова райониране е цитирам: „България да се рекламира не само като хомогенно цяло, а и като „букет” от туристически райони със свои специфични „физиономии” характерни ресурси и възможности за

Последните няколко дни правих проучвания за Европейските пешеходни маршрути в България. В момента ЕПМ покриват пет от високите планини тук, но се оказа, че създаването и маркирането на пътеките е непълно. Всички те трябва да започват от границата, където е завършил етапа в съседната държава и да продължават до границата

Интересна и полезна карта, направих за сайта Велотуринг БГ за страницата във Facebook. Това е интерактивна карта, която със няколко слоя показва различните опции, които сайта предлага за вело туризъм. Добавена е към страницата с приложението Static HTML, като в таба е налят целият код на html на картата. За самата

Когато открих екселски файл с координатите на всички станции в Антарктика, докато търсех повече информация за Българската такава, веднага си казах – Това ще стане интересен проект… И наистина. Експортнах файла в Fusion Tables, като зададох колоните с кординатите, да са такива и за файла, след което конвертирах в KML.

5/5