Проекти Карти : Излетник

В момента имам проблеми със съхранението на файловете и трафика, който те генерират. Затова и част от изображенията и файловете за сваляне липсват. Преди да изтеглите нещо, по-добре първо ми пишете. Отмяна