Checkout

За да изтеглите файлове, не се нуждая от адреси, но добавете истинския си имейл, защото там ще бъдат изпращани подробности за поръчката.
Повечето от нещата, които правя са част от хобито ми и се радвам, че ви харесват. Още повече, стараейки се да са максимално достъпни те са и безплатни. А даренията ми помагат в това и дават стимул да продължавам да създавам още контент.


If have problems with the order, contact me – ogi.stoyanov_at_gmail.com