По река Искър

Велотуринг маршрут по река Искър. От Самоков до Байкал се минава за 3 до 5 дни. Вече е описан на Велотуринг БГ.

Самоков (Боровец) – София | София – Мездра | Мездра – Искър | Искър – Байкал
+ По река Малък Искър (и пак, ама не съвсем)| Път 305

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *