Брой самоопределящи
се като българи

1,000,000 up
500000
100000
50000
10000
5000
1000
100
10

% от населението

100
80
60
40
20
10
5
2,5
1