Portfolio

Вълшебната вода на Дамбалъ

Хъдърлез (Гергьовден) на Дамбалъ(к)

Животинки

Разни животни хванати из паркове и гори

Trashscape Project

или пейзажна фотография с наличието "боклук"

Разни макро

Ако искате да разгледате Туристическа карта на България с отбелязани природни и културни забележителности, хижи, върхове и 100 НТО, можете да го направите тук.

Tourist Map of Bulgaria

A geographical map of Bulgaria v.2

Maps and puzzles for kids

Research stations in Antarctica

Geographic map Bulgaria (English version)

Joomla design and administration

24/27