GIS of the basic morphographic units in the Physiological Geographic Regions in Bulgaria

Вкарване в ГИС на основните морфографски единици във Физикогеографските зони и области на България или по нормалну му казано – шейп/geojson фаил с имената и границите на основните географски обекти и области. За основа (а и основание) на ГИС файла съм използвал PDF Географската карта, както и описанията на wikipedia.org. Границите на включените обекти са толкова максимално точни, колкото може да бъде граница по изохипс и описание – …“минава северно от село Някое…“ или …“плавно прелива в хълмовете на долината…“. Но където границата е дадена река е следвана… Справка с ГИСистемата на МРРБ, също не помогна много, тъй като там се използват стари данни или за даден обекта е взет грешен изохипс…
Макар и неподходящ за детайлни карти (добавени са само основните единици) или пък за обощена карта (с изключение на зонирането), ще е полезен и информативен файл, чрез който може да се правят справки.
penin2007Полигоните във файла съдържат информация за името на обекта, подрайон и район (по Природно-географски области на България – Пенин, 2007) и географски зони (по Физикогеографско райониране на България – Иванов и др., 1968)
Може да видите онлайн морфографията комбинирана с друга информация, благодарение на Mapbox в картата TopoBulgaria
Може да свалите работните файлове от страницата ми в Patreon

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *